Czwarte miejsce ZSOMS w Ostrowcu Św. na XIII Ogólnopolskiej Licealiadzie