Decyzja PZPS dot. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem