Delegacja sędziowska z pieczątką

Delegacja sędziowska z pieczątką