Kurs podstawowy Sędziego Piłki Siatkowej 2020

Wydział Sędziowski Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Kursie podstawowym na Sędziego Piłki Siatkowej.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania funkcji sędziego piłki siatkowej na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kurs składa się z dwóch części, które mają na celu zapoznanie  uczestników z następującymi zagadnieniami:

I. Część teoretyczna:

 • znajomość przepisów gry w piłkę siatkową,
 • wytyczne i instrukcje sędziowania,
 • ceremoniał zawodów,
 • Regulamin Sędziego Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej,
 • protokołowanie zawodów,
 • omówienie i analiza problematycznych przypadków.

II . Część praktyczna:

 • nauka oficjalnej sygnalizacji sędziowskiej,
 • omówienie sposobu wykonywania swoich czynności przez poszczególnych sędziów,
 • zachowanie sędziego w symulowanych sytuacjach meczowych.

Kurs zostanie przeprowadzony w trybie weekendowym. Rozpoczęcie kursu w lutym 2020. Uczestnicy kursu dostaną do dyspozycji wszystkie niezbędne materiały w wersji elektronicznej. Zajęcia teoretyczne odbędą się w Kielcach.

Warunkiem zaliczenia kursu i dopuszczenia do egzaminu końcowego jest frekwencja na zajęciach powyżej 80%.

Kurs podstawowy kończy się egzaminem:

 • teoretycznym ze znajomości przepisów,
 • teoretycznym i praktycznym z protokołowania zawodów,
 • praktycznym z sędziowania w roli S1, S2 i sędziego liniowego.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat, (dopuszcza się do udziału w kursie osobom poniżej 18-go roku życia posiadającym pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów)
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i praw publicznych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego sędziowania,
 • wysłanie skanu zgłoszenia i zgód na przetwarzanie danych osobowych drogą mailową w podanym niżej terminie oraz dostarczenie oryginałów tych dokumentów na pierwsze zajęcia teoretyczne,

Koszt kursu wynosi 350zł.

Formularz zgłoszeniowy i pytania prosimy wysyłać na adres e-mail: kurs@szps.kielce.pl do 17.02.2020r.