Kurs podstawowy Sędziego Piłki Siatkowej 2022

Wydział Sędziowski Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Kursie podstawowym na Sędziego Piłki Siatkowej.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania funkcji sędziego piłki siatkowej na terenie województwa świętokrzyskiego.

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • znajomość przepisów gry w piłkę siatkową,
 • wytyczne i instrukcje sędziowania,
 • ceremoniał zawodów,
 • Regulamin Sędziego Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej,
 • protokołowanie zawodów,
 • omówienie i analiza problematycznych przypadków.

Kurs zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Rozpoczęcie kursu w lutym 2022. Uczestnicy kursu dostaną do dyspozycji wszystkie niezbędne materiały w wersji elektronicznej.

Kurs zakończy się egzaminem:

 • teoretycznym ze znajomości przepisów,
 • teoretycznym i praktycznym z protokołowania zawodów.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat (dopuszcza się do udziału w kursie osoby poniżej 18-go roku życia posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych )
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i praw publicznych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego sędziowania,
 • wysłanie skanu zgłoszenia i zgód na przetwarzanie danych osobowych drogą mailową w podanym niżej terminie oraz dostarczenie oryginałów tych dokumentów na pierwsze zajęcia teoretyczne,
 • wniesienie opłaty za kurs na konto Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej tytułem „Kurs sędziowski 2022” i przesłanie skanu potwierdzenia wpłaty na adres kurs@szps.kielce.pl .

Nr konta: 05 1540 1014 2005 9116 8179 0001

Koszt kursu wynosi 250zł.

Formularz zgłoszeniowy i pytania prosimy wysyłać na adres e-mail: kurs@szps.kielce.pl do 31.01.2022 r.