Komiunikat oraganizacyjny dot. Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Młodziczek